Medarbetarskap och kundbemötande

Medarbetarskap och kundbemötande

HR och personal | Kommunikation | Service | 32 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Att arbeta i butik handlar om att ge god service till butikens kunder. För att lyckas med det är förmågan att skapa goda relationer både till kunder och medarbetare helt avgörande.

Att bemöta kunder på ett positivt och professionellt sätt leder till framgångsrik försäljning och lönsamhet. Därför betonar utbildningen vikten av det personliga ansvaret som varje medarbetare har.

Med hjälp av konkreta och vardagsnära exempel lär utbildningen deltagarna hur man vänder missnöjda kunder till lojala ambassadörer för butiken.

Utbildningen fokuserar även på vikten av att vara den goda kollegan och medarbetaren. Hur man skapar en positiv feedback-kultur där man uppmuntrar varandra till utveckling. Hur man tar ansvar för att lösa konflikter och hur man skapar effektiva team.

Publicerad: 2023-12-12

Innehåll

  • Ansvarstagande
  • Självmedvetenhet
  • Hantera utmanande kundrelationer
  • Konflikthantering
  • Bygga långsiktiga kundrelationer
  • Värdet av positiv feedback
  • Skapa en positiv arbetsmiljö
  • Gruppdynamik
  • Att vara en god med-arbetare

Delmoment

1. Introduktion - Medarbetare eller motarbetare

I detta delmoment fokuseras det på vikten av att vara en god 'med-arbetare' genom att betona samarbete, gemensamma mål, och en positiv attityd mot arbetskamrater, särskilt under utmanande förhållanden. Under 'kursmaterial' hittar du reflektionsfrågor som hör till delmomenten. 

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

2. Konflikter är en del av vardagen?

I detta delmoment betonas vikten av relationer i arbetslivet, där snabba och ofta omedvetna bedömningar spelar en central roll i hur vi formar våra interaktioner och hanterar konflikter.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

3. Så får du en kund för livet

I detta delmoment betonas vikten av att bygga och underhålla goda relationer med kunder för att skapa långsiktiga och värdefulla kundförbindelser, även när man möter utmaningar som svåra kunder.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

4. Inte mitt fel!Prova!

I detta delmoment diskuteras hur stress och trötthet kan leda till negativa beteenden som att undvika ansvar, vilket illustreras genom exempel på 'goda medarbetare' och 'motarbetare', och betonas som vanliga och mänskliga tendenser.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

5. Feedback

I detta delmoment betonas vikten av att ha kunden i fokus samt vikten av goda relationer och positiv feedback mellan medarbetare för att skapa en gynnsam arbetskultur och arbetsglädje inom servicebranschen.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

6. Vem vill du vara?

I detta delmoment diskuteras hur individens attityd och beteende påverkar arbetsmiljön, där vissa personer naturligt sprider positivitet och harmoni, medan andra behöver medvetet anstränga sig för att bidra till en gladare och lättare stämning.

Utbildare: Sverker Wadstein
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medarbetarskap och kundbemötande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medarbetarskap och kundbemötande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medarbetarskap och kundbemötande 1124 1 1830

Kontakt