Microsoft Forms - M365

Microsoft Forms - M365

Data och IT | 30 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Upptäck den lätta och användarvänliga formulärplattformen Microsoft Forms. Påbörja din online utbildning redan idag.

Med Forms skapar du kunskapsfrågor, undersökningar eller omröstningar. Du kan enkelt se resultaten från respondenten i realtid. I utbildningen får du bland annat lära dig att låta respondenten göra val, ge omdöme och skriva fritext samt att skapa quiz. Min vy i videorna kan skilja sig något från din vy beroende på olika inställningar som ditt företag eller organisation gjort.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Forms installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord:Enkätverktyg, Frågeformulär, Datainsamling, Betygsättning, Enkätsvar, Onlineformulär, Registrering, Feedback

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Logga in i Microsoft Forms
 • Skapa frågor och förhandsgranska
 • Fritext
 • Ge omdöme
 • Välj datum
 • Rangordna
 • Likertskala
 • Net promoter score - mät kundlojalitet
 • Dela upp i avsnitt
 • Ändra tema
 • Skapa, skicka, kopiera och ta bort formulär
 • Se svar på formulär

Delmoment

0. Introduktion till kursen Microsoft Forms - M365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

I kursmaterialet finns generell information om uppdateringar.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

1. Logga in och hitta Microsoft Forms

I delmomentet visar Peter hur du loggar in i Microsoft Forms.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

2. Skapa din första fråga och förhandsgranska

I delmomentet visar Peter hur du skapar frågor och förhandsgranskar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

3. Fritext

I delmomentet visar Peter hur du använder fritext.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

4. Ge ett omdöme

I delmomentet visar Peter hur du ger omdömen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

5. Välja datum

I delmomentet visar Peter hur du väljer datum.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

6. Rangordna

I delmomentet visar Peter hur du rangordnar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

7. LikertskalaProva!

I delmomentet visar Peter hur det fungerar med likertskala.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

8. Net promoter score

I delmomentet visar Peter hur du använder Net promoter score för att mäta kundlojalitet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

9. Dela upp i avsnitt

I delmomentet visar Peter hur du delar upp i avsnitt.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

10. Ändra tema och skicka iväg ditt formulär

I delmomentet visar Peter hur du ändrar tema och skickar iväg ditt formulär.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

11. Se svar

I delmomentet visar Peter hur du ser svar på formuläret.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

12. Skapa frågeformulär

I delmomentet visar Peter hur du skapar frågeformulär.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

13. Kopiera eller ta bort ditt formulär

I delmomentet visar Peter hur du kopierar eller tar bort ditt formulär.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Microsoft Forms - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Microsoft Forms - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Microsoft Forms - M365 866 1 1400

Kontakt