Neuropsykiatriska diagnoser

Neuropsykiatriska diagnoser

Familjeomsorg | LSS | Skola och pedagogik | Vård och omsorg | 44 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på neuropsykiatriska diagnoser genom vår online-utbildning. Påbörja din onlineutbildning redan idag. 

Utbildningen Neuropsykiatriska diagnoser ger dig som arbetar inom vård och omsorg eller inom skolan grundläggande kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får lära dig vilka funktioner som personer med dessa funktionsnedsättningar vanligtvis har svårigheter med och hur du kan anpassa miljö, förhållningssätt och bemötande för att underlätta för personerna i vardagen.

Ta gärna del av utbildningarna AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation, Lågaffektivt bemötande, Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter, Läkemedelshantering, LSS - Grundkurs, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Dyslexi, Dyspraxi, Tourettes syndrom, Tics

Publicerad: 2017-03-18

Innehåll

  • Vanligt förekommande svårigheter hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • ADHD
  • Autismspektrumtillstånd
  • Tourettes syndrom
  • Språkstörning
  • Perception och perceptuella svårigheter
  • Bemötande i vardagen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Neuropsykiatriska diagnoser

Utbildare Johanna Björk presenterar kursens innehåll och upplägg samt förklarar övergripande om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

1. ADHD

I delmomentet förklarar Johanna vilka funktioner som personer med ADHD kan ha svårigheter med.

Utbildare: Johanna Björk
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

2. AutismspektrumtillståndProva!

I delmomentet förklarar Johanna vilka funktioner som personer med autism kan ha svårigheter med.

Utbildare: Johanna Björk
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

3. Tourettes syndrom

I delmomentet förklarar Johanna vilka funktioner som personer med Tourettes syndrom kan ha svårigheter med.

Utbildare: Johanna Björk
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

4. Språkstörning

I delmomentet förklarar Johanna vilka funktioner som personer med språkstörning kan ha svårigheter med.

Utbildare: Johanna Björk
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

5. Bemötande i vardagen del 1

I delmomentet går Johanna igenom hur du bör bemöta individer med neuropsykiatriska diagnoser.

Utbildare: Johanna Björk
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

6. Bemötande i vardagen del 2

I delmomentet förklarar Johanna perception och perceptuella svårigheter.

Utbildare: Johanna Björk
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Johanna kursen.

Utbildare: Johanna Björk
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Neuropsykiatriska diagnoser och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Neuropsykiatriska diagnoser måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Neuropsykiatriska diagnoser 513 1 1505

Kontakt