Offentlig verksamhet - Anställd i kommunalt bolag

Offentlig verksamhet - Anställd i kommunalt bolag

Offentlig sektor | 32 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en inblick i vad det innebär att vara anställd i kommunalt bolag inom offentlig verksamhet med vår onlineutbildning. Lär dig om rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Utbildningen berör hur ett kommunalägt bolag fungerar och vilka andra kommunala driftsformer som finns vid sidan av vanlig förvaltningsorganisation. Vidare aktualiseras förhållandet mellan Aktiebolagslagen och Kommunallagen samt krav på insyn från allmänheten. Meddelarskydd, kommunfullmäktiges roll, allmännyttiga bostadsaktiebolag och speciallagstiftning behandlas också.

Relevanta nyckelord: Kommunal verksamhet, Offentlig sektor, Bolagsstyrning, Bolagsbildning, Kommunala företag, Anställningsvillkor, Lönepolitik, Personalutveckling

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Bolag och andra driftsformer
  • Så styrs ett kommunalt aktiebolag
  • Intressanta skillnader mellan privata och kommunala aktiebolag

Delmoment

0. Introduktion till kursen Anställd i kommunalt bolag

Utbildare Jan Sandberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

1. Bolag och andra driftsformer

I delmomentet tar Jan upp olika driftsformer.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

2. Så styrs ett kommunalt aktiebolag

I delmomentet förklarar Jan hur ett kommunalt aktiebolag styrs.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

3. Intressanta skillnaderProva!

I delmomentet förklarar Jan skillnader mellan privata och kommunala aktiebolag.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

4. Summering av kursen och tips

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen i samråd med Johnny Gylling.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Anställd i kommunalt bolag och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Anställd i kommunalt bolag måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Anställd i kommunalt bolag 779 1 1830

Kontakt