Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd

Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd

Offentlig sektor | 30 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om offentlig verksamhet och hur den fungerar genom vår informativa utbildning online. Få värdefull kunskap idag

Utbildningen ger en inblick i Lagen om offentlig anställning, framförallt om hur vi bör hantera bisysslor vid offentlig anställning. Vidare berörs yttrandefrihet och användning av sociala medier, Offentlighetsprincipen, sekretess samt GDPR. I utbildningen förklaras vad lojalitetsplikt och visselblåsning innebär.

Utbildningen kan ses som en fortsättning på Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige.

Relevanta nyckelord: Offentlig sektor, Arbetsmiljö, Anställningsavtal, Etik och moral, Lönepolitik, Personalutveckling, Karriärmöjligheter, Sjukfrånvaro

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Lagen om offentlig anställning och bisysslor
  • Yttrandefriheten och sociala medier
  • Offentlighetsprincipen
  • Lojalitetsplikten
  • Visselblåsning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att vara offentligt anställd

Utbildare Johnny Gylling presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

1. Lagen om offentlig anställning

I delmomentet går Johnny igenom Lagen om offentlig anställning.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

2. Yttrandefriheten och sociala medier

I delmomentet tar Johnny upp yttrandefrihet och sociala medier.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

3. Offentlighetsprincipen

I delmomentet berör Johnny Offentlighetsprincipen.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

4. LojalitetspliktenProva!

I delmomentet går Johnny in på lojalitetsplikten.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

5. Visselblåsning

I delmomentet tar Johnny upp visselblåsning.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen i samråd med Jan Sandberg.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd 780 1 1830

Kontakt