Offentlig verksamhet - Att vara politiskt förtroendevald

Offentlig verksamhet - Att vara politiskt förtroendevald

Offentlig sektor | 51 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om offentlig verksamhet och bli en expert på området. Vår utbildning online ger dig kunskapen du behöver.

Utbildningen ger en god, partipolitiskt ofärgad grund för arbetet som politiskt förtroendevald i en kommun eller region. Det redogörs för förhållandet mellan politiker och tjänstepersoner samt de lagar och regler som styr arbetet som förtroendevald. Vikten av att förankra sina ställningstaganden poängteras även.

Utbildningen ger tips på hur du kan få igenom dina förslag samt en beskrivning av utbildarens självupplevda, praktiska erfarenheter från många års arbete som politiskt förtroendevald.

Relevanta nyckelord: Kommunalpolitik, Demokrati, Lokalpolitik, Beslutsfattande, Offentlig förvaltning, Förtroendevalda, Kommunala beslutsprocesser, Politiskt mandat

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Din roll som förtroendevald
  • Tjänstemännens roll
  • Tips till dig som är förtroendevald
  • Vem bestämmer vilka beslut som du ska fatta?
  • Vad säger lagstiftningen om jäv, muta och bisyssla?
  • Hur fattas beslut?
  • Hur ska du arbeta med information och kommunikation?
  • Lagar och regler

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att vara politiskt förtroendevald

Utbildare Jan Sandberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

1. Din roll som förtroendevald

I delmomentet förklarar Jan vad din roll som förtroendevald innebär.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

2. Lagar och regler

I delmomentet berör Jan lagar och regler angående kommunernas och regionernas verksamheter.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

3. Övriga regler och bestämmelserProva!

I delmomentet tar Jan upp ytterligare några regler och bestämmelser, däribland jäv och mutor.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

4. Organisation, styrning och ansvar

I delmomentet går Jan igenom hur verksamheten organiseras.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

5. Kommunala bolag

I delmomentet tar Jan upp vad som gäller för kommunala bolag.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

6. Att informera och kommunicera internt och externt

I det avslutande delmomentet berör Jan intern och extern kommunikation.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Att vara politiskt förtroendevald och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Att vara politiskt förtroendevald måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Att vara politiskt förtroendevald 1013 1 1830

Kontakt