Offentlig verksamhet - Att bekämpa korruption

Offentlig verksamhet - Att bekämpa korruption

Offentlig sektor | 57 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på att upptäcka och bekämpa korruption inom offentlig verksamhet. Utbilda dig online idag och gör skillnad.

Korruption är ett enormt samhällsproblem och roten till mycket ont såsom krig, konflikter, orättvisor och fattigdom. Denna utbildning vänder sig till offentligt anställda, förtroendevalda samt företagare som har affärsrelationer med det offentliga. I utbildningen klargörs det varför det är viktigt att bekämpa korruption, vad lagen säger, vilka kända riskområden som finns, koder och policies samt hur du bekämpar korruption. Utbildningen har många exempel från verkligheten som underlättar för dig att se tecken på korruption i tid.

Relevanta nyckelord: Antikorruption, Myndighetsmissbruk, Brott mot tjänsteplikt, Whistleblowing, Korruptionsbekämpning, Visselblåsare, Korruptionserkännande, Etiska riktlinjer

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Begreppet korruption
  • Kända riskområden
  • Vad säger lagen?
  • Olika koder och policies
  • Hur bekämpa korruption?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Offentlig verksamhet - Att bekämpa korruption

Utbildare Johnny Gylling presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

1. Introduktion till begreppet korruption

I delmomentet förklarar Johnny vad begreppet korruption står för och varför det är så viktigt att stå upp emot korruption i samhället. Han gör även en utblick i världen.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

2. Kända riskområdenProva!

I delmomentet ger Johnny exempel på korruptionsbrott inom olika områden.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

3. Vad säger lagen?

I delmomentet talar Johnny om olika typer av korruptionsbrott och ger exempel på vad som kan kallas för otillbörliga förmåner.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

4. Olika koder och policies

I delmomentet visar Johnny olika uppförandekoder i näringslivet och hos Sveriges kommuner och regioner (SKR). En uppförandekod är ett viktigt verktyg i kampen mot korruption.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

5. Hur kan vi bekämpa korruption?

I delmomentet går Johnny igenom förebyggande arbete, att vara transparent och att ha system för rapportering. Han berör även visselblåsning.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under kursmaterial finner du lästips.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Att bekämpa korruption och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Att bekämpa korruption måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Att bekämpa korruption 1003 1 1830

Kontakt