Offentlig verksamhet - Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen

Offentlig verksamhet - Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen

Offentlig sektor | 30 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om offentlig verksamhet, inklusive lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen. Vår utbildning online ger dig kunskapen du behöver. 

I utbildningen behandlas regler som styr kommunerna, såsom Lagen om offentlig anställning, Kommunallagen, Offentlighetsprincipen, sekretess- och jävsregler, bisysslor, m.m. Utbildningen ger även information om öppenhet och samspel mellan anställda och förtroendevalda, hur vi bör hantera sociala medier samt frågor om hållbarhet, klimat och agenda 2030.

Relevanta nyckelord: Offentlighetsprincipen, Personuppgiftslagen, Yttrandefriheten, Sociala medier i offentlig verksamhet, Journalhantering, Offentlig information, Informationshantering, Lagstiftning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Lagen om offentlig anställning
  • Kommunallagen
  • Offentlighetsprincipen och sekretess
  • Sociala medier
  • Hållbarhet, klimat och Agenda 2030

Delmoment

0. Introduktion till kursen Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen

Utbildare Jan Sandberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

1. Lagen om offentlig anställning

I delmomentet går Jan igenom Lagen om offentlig anställning.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

2. Kommunallagen

I delmomentet går Jan igenom Kommunallagen.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

3. Sociala medier

I delmomentet berör Jan sociala medier.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

4. OffentlighetsprincipenProva!

I delmomentet går Jan igenom Offentlighetsprincipen.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

5. Hållbarhet, klimat och Agenda 2030

I delmomentet tar Jan upp hållbarhet, klimat och Agenda 2030.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen i samråd med Johnny Gylling.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 30 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen 781 1 1830

Kontakt