Offentlig verksamhet - Så fungerar en kommun

Offentlig verksamhet - Så fungerar en kommun

Offentlig sektor | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om kommuners politiska styrning och myndighetsutövning med vår utbildning online. Få en djup förståelse för hur kommuner fungerar idag.

Utbildningen ger information om hur en kommun fungerar och vilka uppgifter som kommunen ansvarar för. I utbildningen beskrivs olika kommuners skilda förutsättningar beroende på antal invånare och var i landet de är belägna. Det ges även en övergripande redovisning av vilka lagar och regler som styr samt olika typer av driftsformer.

Relevanta nyckelord: Kommunal verksamhet, Kommunala beslut, Offentlig förvaltning, Kommunala tjänster, Politisk styrning, Kommunala budgetar, Lokalpolitik, Demokrati

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Vad är en kommun?
  • Kommunala uppgifter
  • Politisk styrning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Så fungerar en kommunProva!

Utbildare Jan Sandberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Vad är en kommun?

I delmomentet klargör Jan vad en kommun är.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Kommunala uppgifter

I delmomentet går Jan igenom kommunala uppgifter.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Lagar som styr kommuner

I delmomentet tar Jan upp lagar som styr kommuner.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. Vem utför verksamheten?

I delmomentet förklarar Jan vem som ansvarar för den kommunala verksamheten.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Exempel övergripande kommunal organisation

I delmomentet förklarar Jan övergripande hur den kommunala organisationen ser ut.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Exempel kommunal förvaltningsorganisation

I delmomentet förklarar Jan hur kommunal förvaltningsorganisation ser ut.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen i samråd med Johnny Gylling.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Så fungerar en kommun och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Så fungerar en kommun måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Så fungerar en kommun 784 1 1830

Kontakt