Offentlig verksamhet - Så fungerar en region

Offentlig verksamhet - Så fungerar en region

Offentlig sektor | 31 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på hur en region fungerar med vår utbildning online. Få en djup förståelse för regioners politiska styrning och myndighetsutövning redan idag

Begreppet region kan ha olika innebörd och i utbildningen beskrivs skillnaderna och vad som i Sverige vanligtvis avses med en region. Utbildningen berör självbestämmande och regionala uppgifter, begrepp och lagar inom hälso- och sjukvården samt regional utveckling, lokaltrafik och kultur. Vidare förklaras hur den politiska styrningen fungerar samt vad Offentlighetsprincipen innebär.

Utbildningen kan ses som en introduktion till att arbeta inom en region eller för ökad kunskap om regional verksamhet.

Relevanta nyckelord: Regional utveckling, Regionpolitik, Regionalt beslutsfattande, Regionala utvecklingsmöjligheter, Regionförvaltning, Regionala samarbeten, Regionala tillgångar, Regionala utmaningar

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad är en region?
  • Vilka uppgifter har regionen?
  • En politiskt styrd verksamhet
  • Offentlighetsprincipen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Så fungerar en region

Utbildare Johnny Gylling presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

1. Vad är en region?Prova!

I delmomentet förklarar Johnny vad en region är.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

2. Hälso- och sjukvård

I delmomentet tar Johnny upp regionernas uppgifter och ansvarsområden.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

3. Regional utveckling

I delmomentet berör Johnny regional utveckling.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

4. Lokaltrafik och kulturverksamhet

I delmomentet går Johnny in på regionens ansvar för lokaltrafik och kulturverksamhet.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

5. Politiskt styrd verksamhet

I delmomentet förklarar Johnny vad det innebär att regionen är en politiskt styrd verksamhet.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

6. Offentlighetsprincipen

I delmomentet förklarar Johnny Offentlighetsprincipen.

Utbildare: Johnny Gylling
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen i samråd med Jan Sandberg.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Offentlig verksamhet - Så fungerar en region och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Offentlig verksamhet - Så fungerar en region måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Offentlig verksamhet - Så fungerar en region 785 1 1830

Kontakt