Ombildning från enskild firma till aktiebolag

Ombildning från enskild firma till aktiebolag

Ekonomi | 49 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig hur du kan ombilda en enskild firma till ett aktiebolag. Du lär dig om tillvägagångssättet och de olika stegen som ska tas och du får en förståelse för de olika bolagsformerna och deras för- och nackdelar.

Företagsformen du väljer kan påverka allt från skatter och bokföring till ditt personliga ansvar och möjligheter till finansiering. Det är därför viktigt att välja en företagsform som passar dina behov och mål.

Kursen lägger stor vikt vid att du effektivt, problemfritt och lite lönsammare kan ombilda till aktiebolag.

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Översikt av de olika företagsformerna
  • De viktigaste för- och nackdelarna med enskild firma respektive aktiebolag
  • Tillvägagångssättet för att bilda ett aktiebolag
  • När anses ett aktiebolag vara bildat? Detta är viktigt ur bland annat ett skatteperspektiv
  • Tillgångar som kan flyttas över till aktiebolaget
  • Byte utan att betala skatt
  • Avsluta den enskilda firman
  • Tips på vägen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ombildning från enskild firma till aktiebolagProva!

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

1. Enskild firma

I delmomentet förklarar Benny om enskild firma som företagsform, dess fördelar och nackdelar, såsom enkelheten att starta, administrativa aspekter och det personliga ansvaret som följer med denna företagsform.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

2. Aktiebolag

I delmomentet går Benny igenom fördelar och nackdelar med aktiebolag som företagsform, såsom lägre personlig risk, möjlighet att ta utdelning och skattefördelar, men även nackdelar som kravet på aktiekapital, mer administration och begränsningar kring lån från bolaget.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

3. Byte från EF till AB

I delmomentet beskriver Benny hur man bildar ett aktiebolag, inklusive stiftelseurkund, bolagsordning och betydelsen av att påbörja processen före årsskiftet för att kunna ta del av lågbeskattad utdelning. Det nämns också att man behöver anmäla sig till Skatteverket för F-skatt och momsregistrering efter att aktiebolaget är bildat.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

4. Efter att ett AB är bildat

I delmomentet beskriver Benny processen efter att ett aktiebolag är bildat, inklusive att registrera för F-skatt, moms och som arbetsgivare på verksam.se. Vid överföring av verksamhet, tillgångar och skulder från enskild firma till aktiebolag sker en inkromsaffär och det diskuteras hur periodiseringsfond och expansionsfond hanteras vid övergången.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

5. Byte utan att betala skatt

I delmomentet går Benny igenom hur man kan minimera skatten vid övergång från enskild firma till aktiebolag genom en inkromsaffär. Det finns undantagsregler för uttagsbeskattning, och vid överföring av hela verksamhetsgrenen kan man använda sig av bokförda värden i stället för marknadsvärden, under vissa förutsättningar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

6. Moms

I delmomentet förklarar Benny att vid en överföring av en verksamhet från enskild firma till aktiebolag gäller inga momsregler. Däremot måste moms läggas till vid försäljning av individuella tillgångar. Det är viktigt att vara medveten om särskilda regler om verksamhetens karaktär förändras när den övergår mellan företagsformerna, särskilt vid övergång till icke-momspliktig verksamhet eller när det involverar fastigheter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

7. Preliminär skatt

I delmomentet går Benny igenom att en enskild firma inte upphör automatiskt vid övergång till aktiebolag. Det är viktigt att lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket för att justera F-skatten och förhindra att obetalda skatter hamnar hos Kronofogden. Vid avslut av enskild firma måste man även återföra obeskattade reserver som periodiseringsfonder och expansionsfonder till beskattning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

8. Några tips och avslut

I delmomentet sammanfattar Benny med några tips för de som vill övergå från enskild firma till aktiebolag. Det är viktigt att hålla företagsformerna separata och använda rätt bankkonto för respektive företag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ombildning från enskild firma till aktiebolag och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ombildning från enskild firma till aktiebolag måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ombildning från enskild firma till aktiebolag 1086 1 1725

Kontakt