OneNote - Grundkurs - M365

OneNote - Grundkurs - M365

Data och IT | 43 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utforska möjligheterna med OneNote 2021 genom denna onlinekurs. Du får lära dig grunderna och blir en mästare på att organisera dina anteckningar

Den här utbildningen passar dig som vill komma igång med digitala anteckningar i OneNote. I utbildningen får du lära dig att orientera i OneNote och ta del av vad programmet har att erbjuda dig och din organisation. Du får bland annat lära dig om avsnitt och sidor, att infoga anteckningar och ljud, att tagga innehåll, att rita, att infoga tabeller och filer samt att dela och samarbeta.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha OneNote installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: Digital anteckningsbok, Organisering, Mångsidighet, Samarbete, Synkronisering, Molnbaserad lagring, Kreativitet, Anpassningsbarhet

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Syftet med OneNote
  • Orientera dig i programmet
  • Skapa och organisera din anteckningsbok
  • Skapa snabbanteckningar
  • Infoga tabell
  • Lägg till bilder och andra filer
  • Spela in ljud
  • Rita i programmet
  • Lägg till mötesinformation från Outlook
  • Dela och samarbeta i OneNote

Delmoment

0. Introduktion till kursen OneNote - Grundkurs - M365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

1. Vad är poängen med OneNote?

I delmomentet förklarar Peter syftet med programmet OneNote.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

2. Orientera dig i programmet och starta en ny anteckningsbok

I delmomentet visar Peter hur du orienterar dig i programmet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

3. Organisera din anteckningsbok i avsnitt och färger

I delmomentet visar Peter hur du kan organisera din anteckningsbok.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

4. Skapa sidor och undersidor

I delmomentet går Peter igenom hur du skapar sidor och undersidor.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

5. Byt namn och ta bort din anteckningsbok

I delmomentet visar Peter hur du byter namn på eller tar bort din anteckningsbok.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

6. Skriv in text och skapa snabbanteckningar

I delmomentet går Peter igenom hur du skapar snabbanteckningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

7. Ta en ögonblicksbild av din skärm och lyft ut text från bild

I delmomentet visar Peter hur du tar en ögonblicksbild av din skärm samt hur du lyfter ut text från bild.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

8. Tagga dina anteckningar

I delmomentet visar Peter hur du taggar anteckningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

9. Infoga tabellProva!

I delmomentet visar Peter hur du infogar tabeller.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

10. Lägg till bilder och andra filer i din anteckningsbok

I delmomentet visar Peter hur du lägger till bilder och andra filer i din anteckningsbok.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

11. Spela in ljud- och videoanteckningar

I delmomentet visar Peter hur du spelar in ljud- och videoanteckningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

12. Rita

I delmomentet visar Peter hur du kan rita i programmet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

13. Lägg till mötesinformation från Outlook

I delmomentet går Peter igenom hur du lägger till mötesinformation från Outlook.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

14. Söka efter innehåll i anteckningsböcker

I delmomentet går Peter igenom hur du söker innehåll i anteckningsböckerna.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

15. Dela och samarbeta

I delmomentet visar Peter hur du delar och samarbetar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen OneNote - Grundkurs - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen OneNote - Grundkurs - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
OneNote - Grundkurs - M365 997 1 2370

Kontakt