Orosanmälan

Orosanmälan

Familjeomsorg | Skola och pedagogik | Vård och omsorg | 46 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen Orosanmälan riktar sig till medarbetare inom vård och omsorg, skola och verksamheter som omfattas av Socialtjänstlagen samt privatpersoner som önskar bli insatta i vad lagen föreskriver avseende barns rätt till skydd och hälsa. Utbildningen berör hur du vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa går tillväga för att lämna in en anmälan, hur utredning och insatser går till och vilka rättigheter som barn har enligt Barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Du får lära dig vem som omfattas av anmälningsplikten och vem som bör anmäla ändå, var du kan vända dig för att rådgöra vid misstanke om att ett barn far illa samt vilka tecken som du bör vara uppmärksam på, såväl fysiska, beteendemässiga och psykiska tecken hos barnet som tecken i barnets omgivning.

Ta gärna del av utbildningen Barnkonventionen.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-24

Innehåll

  • Vad är en orosanmälan?
  • Vilken instans tar emot orosanmälan eller anmälan?
  • Vem kan göra en orosanmälan?
  • Anmälningsplikt
  • Att rådgöra vid misstanke
  • Utredning och insatser
  • Fysiska tecken på att ett barn kan fara illa
  • Beteendemässiga och psykiska tecken på att ett barn kan fara illa
  • Tecken i omgivningen på att ett barn kan fara illa
  • FN:s konvention om barns rättigheter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Orosanmälan

Utbildare Paulina Gunnardo presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

1. Vad är en orosanmälan?

I delmomentet förklarar Paulina vad en orosanmälan är och hur du går tillväga för att anmäla.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

2. Barn som far illa - Inledning

I delmomentet förklarar Paulina innebörden av att ett barn far illa.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

3. Barn som far illa - Signaler att vara uppmärksam på

I delmomentet berör Paulina signaler som du bör vara uppmärksam på.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

4. Barn som far illa - Avslutande ord

I delmomentet summerar Paulina tecken på att ett barn far illa.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

5. Vem kan lämna en orosanälan och vad säger lagen?

I delmomentet förklarar Paulina vad lagen säger om orosanmälan.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

6. Barnkonventionen

I delmomentet tar Paulina upp delar av innehållet i FN:s konvention om barns rättigheter.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

7. Barnkonventionens barnsyn

I delmomentet går Paulina igenom Barnkonventionens barnsyn.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

8. Vad händer efter orosanmälan?

I delmomentet förklarar Paulina vad en orosanmälan kan leda till.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Orosanmälan och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Orosanmälan måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Orosanmälan 1083 1 1940

Kontakt