Personlig assistans - Fördjupningskurs

Personlig assistans - Fördjupningskurs

LSS | Vård och omsorg | 2 timmar och 19 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Ta del av den bästa utbildningen i personlig assistans med vår fördjupningskurs online. Du lär dig allt om det här viktiga yrket så påbörja din resa redan idag.

Den här utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar som personlig assistent och har några års erfarenhet inom yrket. Den är även sevärd för dig som själv är assistansberättigad eller är anhörig, legal företrädare samt om du är anställd hos en assistansanordnare.

Syftet är att få fördjupad kunskap om personlig assistans och möjlighet att reflektera över de olika situationer som nämns. Du får ta del av utbildarens erfarenheter av att leva med personlig assistans. Dessutom får du lyssna på Petra som arbetar som personlig assistent och lära dig av hennes erfarenheter. Olika modeller och verktyg presenteras som är till nytta i ditt arbete. Varje delmoment kompletteras med reflektionsfrågor, podd- och litteraturtips.

Relevanta nyckelord: Lagstiftning, Värdegrund, Personlig assistans i praktiken, Arbetssätt och metodik, Kommunikation, Samverkan med brukaren, Anhörigstöd, Psykosocialt stöd

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Att förverkliga LSS-intentioner i praktiken
  • Roller, uppdrag och relationer
  • Att leva med personlig assistans
  • Att möjliggöra självbestämmande
  • Bli tydlig i din kommunikation
  • Vikten av en god assistansmiljö
  • Att arbeta där den assistansberättigade befinner sig

Delmoment

0. Introduktion till kursen Personlig assistans - Fördjupningskurs

Utbildare Suzanne Elmqvist presenterar kursens syfte och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

1. LSS:s värdeord styr ditt arbete

I delmomentet berättar Suzanne om hur LSS kom till och lagens värdeord.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

2. Orden du använder har betydelse

I delmomentet berättar Suzanne om hur LSS kom till och lagens värdeord.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

3. Samtal med Petra del 1

I delmomentet samtalar Suzanne med sin personliga assistent Petra.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

4. Vem gör vad i assistansen?Prova!

I delmomentet får du lära dig hur roller, uppdrag och relationer hänger ihop i assistansuppdraget.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

5. Ditt rollkontrakt som personlig assistent

I delmomentet går Suzanne igenom de fyra olika delarna i ditt rollkontrakt.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

6. Samtal med Petra del 2

I delmomentet samtalar Suzanne med sin personliga assistent Petra.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

7. God kvalitet ur den assistansberättigades perspektiv

I delmomentet beskriver Suzanne hur hon ser på vad som är god kvalitet på assistansen.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

8. Att tydliggöra förväntningar

I delmomentet får du ett bra verktyg för att stämma av vilka förväntningar din uppdragsgivare har på dig som personlig assistent.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

9. Samtal med Petra del 3

I delmomentet samtalar Suzanne med sin personliga assistent Petra.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

10. Ett självbestämt liv

I delmomentet tar Suzanne upp hur du kan möjliggöra självbestämmande. Du får även tips på två kartläggningsmodeller.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

11. Olika typer av stöd

I delmomentet tar Suzanne upp hur du kan möjliggöra självbestämmande. Du får även tips på två kartläggningsmodeller.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

12. Från sörjiga till klara relationer

I delmomentet får du lära dig vikten av att kommunicera tydligt. Suzanne presenterar en modell som heter Upplevelsekuben.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

13. Kommunikationsregler

I delmomentet får du fem tips på kommunikationsregler som förtydligar det som du vill säga.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

14. Att ge, ta emot och be om feedback

I delmomentet beskriver Suzanne feedbacktrappan och förklarar varför det ligger ett stort ansvar hos den som ger feedback.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

15. Medveten feedback

I delmomentet får du konkreta råd kring hur du kan ge medveten feedback.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

16. Samtal med Petra del 4

I delmomentet samtalar Suzanne med sin personliga assistent Petra.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

17. Assistansmiljö

I delmomentet resonerar Suzanne om begreppet självbestämmande i LSS stå i strid med de personliga assistenternas arbetsmiljö.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

18. Vad skapar en god assistansmiljö?

I delmomentet tar Suzanne upp viktiga nycklar för en god assistansmiljö och tipsar om en samtalsmodell lämpad för frågor om assistenternas arbetsmiljö.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

19. Samtal med Petra del 5

I delmomentet samtalar Suzanne med sin personliga assistent Petra.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

20. Mitt hem är din arbetsplats

I delmomentet tar Suzanne upp att den assistansberättigades hem är en privat sfär och betonar hur viktigt det är att veta hur du ska förhålla dig i olika situationer.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

21. Att assistera utanför hemmet

I delmomentet beskriver Suzanne hur hon planerar och informerar assistenterna inför olika situationer utanför hemmet.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

22. Tystnadsplikten bygger tillit

I delmomentet förklaras hur betydelsefull tystnadsplikten är inom LSS.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

23. Samtal med Petra del 6

I delmomentet samtalar Suzanne med sin personliga assistent Petra.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

24. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av några goda råd.

Utbildare: Suzanne Elmqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 19 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Personlig assistans - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Personlig assistans - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Personlig assistans - Fördjupningskurs 726 1 1830

Kontakt