Projektledning - Fördjupningskurs

Projektledning - Fördjupningskurs

Ledarskap | 3 timmar och 9 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på projektledning med vår fördjupningskurs online. I vår utbildning får du lära dig avancerade tekniker och verktyg för att leda framgångsrika projekt. Börja din resa idag!

Det här är en ny version av Mongaras Projektledning - Fördjupningskurs och en fortsättning på Projektledning - Grundkurs.

I den här utbildningen får du som kan grunderna inom projektledning fördjupa dig i agila arbetsmetoder och de utmaningar som projektformens utveckling medfört. Du får lära dig att förstå och hantera projektgruppens behov och drivkrafter, att förankra projektets nytta och värdeskapande bland projektmedlemmarna och att bedöma när och hur energin behöver fyllas på under projektets gång. Du får även lära dig att arbeta med referensgrupper och att göra förändringar till en naturlig del av projektets utveckling.

Relevanta nyckelord: Projektkommunikation, Projektplanering, Projektuppföljning, Projektbudgetering, Projektorganisation, Projektledarskap, Projektstyrning, Projektavslutning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Vad har hänt under 20 år?
 • Metod, organisation och arbetssätt
 • Projektledarskap - ansvar och befogenheter
 • Projektledaren och styrgruppen
 • Projektledaren och projektgruppen
 • Projektledaren och samverkan
 • Intressentanalys
 • Planeringsprocesser och förankring
 • Workshopledning
 • Projektdokumentation
 • Projektekonomi
 • Risker, analys och hantering
 • Humanrisk
 • Projektledarskapet ur ett agilt perspektiv
 • Personligheter och profiler
 • Distansarbete
 • Löpande projektdrift
 • Kvalitet i projekt
 • Reflektion
 • Tips och råd

Delmoment

0. Introduktion till kursen Projektledning - Fördjupningskurs

Utbildare Liselotte Norén presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

1. Vad har hänt under 20 år?

I delmomentet går Liselotte igenom vad som har hänt med projektledning över tid.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

2. Metod, organisation och arbetssätt

I delmomentet tar Liselotte upp metod, organisation och arbetssätt.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

3. Projektledarskap - ansvar och befogenheter

I delmomentet berör Liselotte projektledarskap, ansvar och befogenheter.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

4. Projektledaren och styrgruppen

I delmomentet tar Liselotte upp projektledaren och styrgruppen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

5. Projektledaren och projektgruppen

I delmomentet tar Liselotte upp projektledaren och projektgruppen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

6. Projektledaren och samverkan

I delmomentet tar Liselotte upp projektledaren och samverkan.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

7. Intressentanalysen - ditt hemliga vapen

I delmomentet berör Liselotte intressentanalys.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

8. Planeringsprocesser och förankring del 1

I delmomentet går Liselotte igenom planeringsprocesser och förankring.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

9. Planeringsprocesser och förankring del 2

I delmomentet fortsätter Liselotte att gå igenom planeringsprocesser och förankring.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

10. WorkshopledningProva!

I delmomentet berör Liselotte workshopledning.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

11. Projektdokumentation

I delmomentet tar Liselotte upp projektdokumentation.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

12. Projektekonomi

I delmomentet tar Liselotte upp projektekonomi.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

13. Risker, analys och hantering

I delmomentet tar Liselotte upp risker, analys och hantering.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

14. Humanrisk

I delmomentet berör Liselotte upp humanrisk.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

15. Projektledarskapet ur ett agilt perspektiv del 1

I delmomentet berör Liselotte projektledarskapet ur ett agilt perspektiv.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

16. Projektledarskapet ur ett agilt perspektiv del 2

I delmomentet fortsätter Liselotte att gå igenom projektledarskapet ur ett agilt perspektiv.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

17. Mer om personligheter och profiler

I delmomentet tar Liselotte upp personligheter och profiler.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

18. Distansarbete

I delmomentet berör Liselotte distansarbete.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

19. Löpande projektdrift

I delmomentet berör Liselotte löpande projektdrift.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

20. Kvalitet i projekt

I delmomentet tar Liselotte upp kvalitet i projekt.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

21. Reflektion

I delmomentet berör Liselotte reflektion.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

22. Tips och råd del 1

I delmomentet delar Liselotte med sig av tips och råd.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

23. Tips och råd del 2

I det avslutande delmomentet delar Liselotte med sig av ytterligare tips och råd samt summerar kursen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 9 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Projektledning - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Projektledning - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Projektledning - Fördjupningskurs 148 1 2370

Kontakt