Retorik - Grundkurs för säljare

Retorik - Grundkurs för säljare

Sälj och marknad | 1 timme och 48 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig den grundläggande retoriken som krävs för att bli en effektiv säljare med vår onlineutbildning. Kom igång med utbildning online.

Hur en säljare kommunicerar är avgörande för om säljaren blir framgångsrik eller olönsam. Utbildningen Retorik - Grundkurs för säljare är framtagen för att du som säljare ska kunna lyfta dig till nya nivåer och få bättre resultat av alla steg i säljprocessen. Innehållet behandlar alla de sätt säljare kommunicerar via, exempelvis telefon, e-post, offerter, i möten och vid presentationer.

Utbildningen Retorik - Grundkurs för säljare bör öka din säljförmåga direkt och tål att repeteras flera gånger, även om du har mångårig erfarenhet av försäljning.

Relevanta nyckelord: Retorik, Kommunikation, Försäljning, Presentationsteknik, Argumentationsteknik, Övertygelse, Kundbehov, Persuasion

Uppdaterad/Granskad: 2022-11-14

Innehåll

  • Framgångsrik kommunikation med nya och befintliga kunder
  • Att förbereda sig inför ett kundmöte
  • Att ge ett bra första intryck
  • Att strukturera upp kundmötet
  • Vad kännetecknar en bra säljare?
  • Att skriva ett passande uppföljningsbrev
  • Att presentera förslag enligt retorisk disposition
  • Motivation och argumentation
  • Att skapa merförsäljning genom mervärde

Delmoment

0. Introduktion till kursen Retorik - Grundkurs för säljare

Utbildare Jan Kronkvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

1. Utgående samtal med nya kunder

I delmomentet går Jan igenom vad som gör säljare framgångsrika i kommunikationen med kunder.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

2. Utgående samtal med befintliga kunder

I delmomentet fokuserar Jan på kommunikationen med befintliga kunder.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

3. Förberedelse inför kundmöte

Jan delar med sig av tips och råd när du behöver förbereda dig inför kundmötet.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

4. Första intrycketProva!

I delmomentet går Jan igenom exempel på hur du gör ett bra första intryck.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

5. Kundmötet

I delmomentet går Jan igenom strukturer för kundmötet och vad som kännetecknar en bra säljare.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

6. Mall för affärsbrev

Jan ger råd i hur du strukturerar upp ett passande uppföljningsbrev till en kund.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

7. Presentera förslag

I delmomentet delar Jan med sig av en retorisk disposition för att presentera förslag.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

8. Argumentation

I delmomentet ligger fokus på att förstå vad som motiverar kunder vid beslutsfattande.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

9. Merförsäljning

I det avslutande delmomentet förklarar Jan hur du lyckas med merförsäljning och summerar kursen.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Retorik - Grundkurs för säljare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Retorik - Grundkurs för säljare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Retorik - Grundkurs för säljare 239 1 2370

Kontakt