Rotorsaksanalyser

Rotorsaksanalyser

Produktion och logistik | 1 timme och 1 minut

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om Rotorsaksanalyser med vår utbildning online. Få en fördel i arbetslivet och förbättra dina problemlösningsfärdigheter. Kom igång med utbildning online.

Detta är en kortare version av kursen 8D med fokus på rotorsaksanalyser. Möts du i ditt arbete av ett återkommande problem, som inte blir avhjälpt av de insatser som görs? Genom utbildningen Rotorsaksanalyser får du lära dig att gå till botten med problemet, för att ni i arbetslaget ska kunna komma fram till och sätta in rätt åtgärder och lösningar som motverkar "sjukdomen", inte symptomen. Genom att göra en processkartläggning kan ni få en gemensam överblick och förståelse över arbetets olika processer och vad som kan åtgärdas för att underlätta för hela kedjan.

Relevanta nyckelord: Rotorsaksanalyser, Händelseanalys, Orsaksanalys, Felanalys, Säkerhetsanalyser, Korrigering av orsaker, Förebyggande åtgärder, Incidentrapportering

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Att kartlägga, prioritera och lösa problem
  • Problemlösning i arbetsgruppen
  • Användbara verktyg
  • Övningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Rotorsaksanalyser

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

1. Allting har orsakerProva!

I delmomentet förklarar Ronny varför vi bör arbeta med rotorsaksanalyser.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

2. 5 varför

I delmomentet förklarar Ronny hur du går till botten med problemen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

3. Y = f(x)

I delmomentet förklarar Ronny sambandet mellan X och Y. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

4. Processkartläggning

I delmomentet visar Ronny hur du kan genomföra en processkartläggning. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

5. Fiskbensdiagram

I delmomentet visar Ronny hur du kan arbeta med fiskbensdiagram. Du får även genomföra två övningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

6. Orsak-verkan-matris

I delmomentet visar Ronny hur du kan använda en orsak-verkan-matris.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 1 minut)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Rotorsaksanalyser och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Rotorsaksanalyser måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Rotorsaksanalyser 725 1 1830

Kontakt