Social dokumentation inom LSS

Social dokumentation inom LSS

LSS | Vård och omsorg | 38 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen handlar om social dokumentation och riktar sig till dig som arbetar inom LSS-verksamhet. Du får lära dig vad som ska dokumenteras, hur, när och varför social dokumentation är viktig samt vad dokumentationsskyldighet, rapporteringsskyldighet och sekretess innebär och hur ett biståndsbeslut fattas.

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Vad är social dokumentation?
  • Dokumentationsskyldighet
  • Skillnaden mellan dokumentation enligt SoL och HSL
  • Planering, genomförande och uppföljning
  • Att tänka på vid dokumentation
  • Exempel och övning
  • Sekretess och samtycke
  • Biståndsbeslut
  • Rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah

Delmoment

0. Introduktion till kursen Social dokumentation inom LSS

Utbildare Lisa Gustafsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

1. Dokumentation

I delmomentet förklarar Lisa vad som ska dokumenteras, varför och av vem.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

2. Dokumentationsskyldighet

I delmomentet förklarar Lisa innebörden av dokumentationsskyldigheten.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

3. Vad är skillnaden mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation?

I delmomentet förklarar Lisa skillnaden mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

4. Social dokumentation i tre stegProva!

I delmomentet förklarar Lisa de tre stegen inom social dokumentation, som utgörs av planering, genomförande och uppföljning.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

5. Hur ska dokumentationen se ut och vad behöver du tänka på?

I delmomentet ger Lisa råd avseende dokumentationen.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

6. Exempel och reflektion - Hur ska dokumentationen se ut och vad behöver du tänka på?

I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

7. Övning - Hur ska dokumentationen se ut och vad behöver du tänka på?

I delmomentet får du genomföra en övning. Under kursmaterial finner du facit.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

8. Biståndsbeslut och beställning till utföraren - steg för steg

I delmomentet förklarar Lisa hur biståndsbeslut och beställning till utföraren går till, steg för steg.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

9. Avvikelser och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah del 1

I delmomentet går Lisa igenom avvikelser och förklarar hur rapporteringsskyldigheten ser ut enligt lex Sarah.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

10. Avvikelser och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah del 2

I delmomentet går Lisa igenom avvikelser och förklarar hur rapporteringsskyldigheten ser ut enligt lex Sarah.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

12. Sekretess och samtycke

I delmomentet går Lisa igenom vad som gäller avseende sekretess och samtycke.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Social dokumentation inom LSS och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Social dokumentation inom LSS måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Social dokumentation inom LSS 1088 1 1505

Kontakt