Starta eget - vägen till eget företag

Starta eget - vägen till eget företag

Arbetsmarknad | Ekonomi | Verksamhetsutveckling | 53 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få all den kunskap och inspiration du behöver för att starta ett eget framgångsrikt företag. Vi erbjuder en utbildning online med certifikat. Börja din resa som företagare idag!

Starta eget är utbildningen för dig som drömmer om att bli företagare. Utbildningen innehåller råd till nya företagare och berör allt från affärsidé, finansiering och val av företagsform till marknadsföring och tillstånd.

Ta gärna del av utbildningarna Ekonomi - Grundkurs, Bokföring - Grundkurs och Bokföring - Fördjupningskurs för att lära dig att sköta ekonomin i din verksamhet.

Relevanta nyckelord: Entreprenörskap, Starta eget, Affärsidé, Företagsplan, Marknadsundersökning, Finansiering, Skatteregler, Affärsnätverk

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Affärsidé
 • Affärsplan
 • Marknadsplan
 • Budget
 • Finansiering
 • Företagsformer och registrering
 • Franchising
 • Marknadsföring
 • Moms och skatter
 • Bokföring
 • Tillstånd och krav
 • Hjälp att få för nya företag

Delmoment

0. Introduktion till kursen Starta eget

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

1. Affärsidé

I delmomentet lyfter Benny fram de frågor som din affärsidé behöver kunna besvara. Han förklarar även begreppet franchising.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

2. Affärsplan

I delmomentet tar Benny upp vad som kan finnas med i en affärsplan.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

3. Marknadsplan

I delmomentet förklarar Benny hur du skapar en marknadsplan.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

4. Budget

I delmomentet går Benny in på budget.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

5. Finansiering

I delmomentet går Benny igenom finansiering.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

6. Företagsformer och registreringProva!

I delmomentet förklarar Benny hur olika företagsformer skiljer sig åt och hur det går till att registrera ett företag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

7. Marknadsföring

I delmomentet berättar Lennart Hedin om hur man kan tänka kring marknadsföring när man startar eget

Utbildare: Lennart Hedin
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

8. Moms och skatter

I delmomentet förklarar Benny vad som gäller avseende moms och skatter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

9. Bokföring

I delmomentet tar Benny upp vikten av bokföring.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

10. Tillstånd och krav

I delmomentet berör Benny tillstånd som kan behövas för vissa företag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

11. Hjälp att få för nya företag

I delmomentet tar Benny upp vilken hjälp som finns att tillgå för nya företag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Starta eget - vägen till eget företag och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Starta eget - vägen till eget företag måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Starta eget - vägen till eget företag 678 1 1725

Kontakt