Stresshantering

Stresshantering

Personlig utveckling | 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få verktyg och tekniker för att hantera stress i vardagen. Vi erbjuder en utbildning online med diplom. Börja din resa mot en mer balanserad vardag idag!

I utbildningen Stresshantering får du ta del av Emanuels levnadsberättelse om när han drabbades av utmattningssyndrom samt hans insikter och lärdomar om sund egoism och prioriteringar, att undvika låtsasstress och att finna sann återhämtning.

Utbildningen riktar sig till alla som vill förebygga risken för utbrändhet i sitt eget liv eller kunna hjälpa någon annan som befinner sig i riskzonen.

Relevanta nyckelord: Stress, Stresshantering, Stresshanteringsverktyg, Stresshanteringsmetoder, Avslappningstekniker, Mentala tekniker, Kost och näring, Sömn och återhämtning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Emanuels erfarenhet av utbrändhet
  • Resan till Tanzania
  • Chanser och risker
  • Diagnosen utmattningssyndrom
  • Lärdomen om sund egoism
  • Lärdomen om prioriteringar
  • Lärdomen om att undvika låtsasstress
  • Lärdomen om återhämtning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Stresshantering

Utbildare Emanuel Nilsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

1. Emanuels utbrändhet

I delmomentet delar Emanuel med sig av sina erfarenheter av utbrändhet.

Utbildare: Emanuel Nilsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

2. Tanzania

I delmomentet berättar Emanuel om sin resa till Tanzania.

Utbildare: Emanuel Nilsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

3. Chans - Risk

I delmomentet berör Emanuel chanser och risker.

Utbildare: Emanuel Nilsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

4. Diagnosen utmattningssyndrom

I delmomentet berättar Emanuel om när han fick diagnosen utmattningssyndrom.

Utbildare: Emanuel Nilsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

5. Lärdom 1 - Sund egoism

I delmomentet delar Emanuel med sig av lärdomen om sund egoism.

Utbildare: Emanuel Nilsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

6. Lärdom 2 - PrioriteringarProva!

I delmomentet delar Emanuel med sig av lärdomen om prioriteringar.

Utbildare: Emanuel Nilsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

7. Lärdom 3 - Undvik låtsasstress

I delmomentet delar Emanuel med sig av lärdomen om låtsasstress.

Utbildare: Emanuel Nilsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

8. Lärdom 4 - Återhämtning

I delmomentet delar Emanuel med sig av lärdomen om återhämtning.

Utbildare: Emanuel Nilsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Emanuel Nilsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 41 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Stresshantering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Stresshantering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Stresshantering 842 1 2265

Kontakt