Styrelsearbete - Grundkurs

Styrelsearbete - Grundkurs

Ledarskap | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 2 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig grunderna i styrelsearbete med vår online utbildning. Upptäck viktiga aspekter som beslutsfattande, samarbete och ledarskap. Starta din utbildning idag!

Styrelsearbete - Grundkurs riktar sig till nyblivna och erfarna ledamöter i ideella, offentliga och privata bolagsstyrelser. Utbildningen skapar förståelse för regelverk och riktlinjer en styrelse måste följa och förklarar arvode, risker och en ledamots personliga, ekonomiska och juridiska ansvar.

Vidare går utbildningen in på bolagsstyrning och beskriver utveckling och avveckling av ledning och utskott, roller, ansvarsfördelning och vikten av att arbeta med helikopterperspektiv.

Relevanta nyckelord: Styrelsearbete, Styrelseledamot, Bolagsstyrning, Beslutsfattande, Ansvarsfrågor, Verksamhetsplanering, Ekonomisk uppföljning, Lagar och förordningar

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Styrelsearbete - i nöd och lust
  • Vikten av att kontrollera bolaget innan man tackar ja
  • Vad är rimligt styrelsearvode?
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Vilka roller har de olika organen?
  • Kontroll och uppföljning
  • Riskanalys
  • När ska du reservera dig mot beslut?
  • När ska du lämna en styrelse?
  • Om konkursen närmar sig, vad ska du göra?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Affärsutveckling - Styrelsearbete

Utbildare Jan Sandberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

1. Styrelseuppdraget och bolagsorganenProva!

I delmomentet går utbildaren in på juridiskt ansvar och förklarar strukturen och rollerna inom ett aktiebolag. Delmomentet behandlar även styrelsearvode och helikopterperspektiv.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

2. Styrelsens huvudfrågor

I delmomentet går utbildaren igenom vad som är viktigt för styrelsen att fokusera på samt förklarar ordförandens roll.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

3. Styrelsens arbete

Delmomentet behandlar ledamöternas kompetens, administrativa ledstänger som underlättar arbetet och utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

4. Tips och exempel från verkligheten

I det avslutande delmomentet delar utbildaren med sig av tips och exempel och går igenom hur man arbetar med koden för bolagsstyrning, hur en riskanalys genomförs och hur man reserverar sig mot beslut.

Utbildare: Jan Sandberg
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Styrelsearbete - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Styrelsearbete - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Styrelsearbete - Grundkurs 245 1 2595

Kontakt