Svåra samtal

Svåra samtal

Kommunikation | 1 timme och 46 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig tekniker och strategier för att hantera svåra samtal på ett effektivt och empatiskt sätt med vår online utbildning. Börja din resa idag!

Utbildningen Svåra samtal lär dig att förstå och ta itu med vanligt förekommande kommunikationsproblem. Du får även råd i hur du kan ge feedback på ett konstruktivt sätt samt hur du kan ta emot den återkoppling du får från andra. Vidare tar utbildningen upp känslornas roll i kommunikationen, de olika samtalsrummens betydelse och vilka förhållningssätt vi har i vart och ett av dem.

Relevanta nyckelord: Kommunikation, Svåra samtal, Konflikthantering, Känsliga ämnen, Personliga gränser, Empati, Lyssnande, Feedback

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Mänskliga hinder för framgångsrik kommunikation
  • Att göra svåra samtal till lärosamtal
  • Att ge och ta emot feedback
  • Konstruktiva samtal och möten

Delmoment

0. Introduktion till kursen Svåra samtal

Utbildare Git Guldare presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

1. Mänskliga hinder för framgångsrik kommunikation

Git Guldare går i delmomentet igenom olika hinder för en fungerande kommunikation.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

2. Konstruktiva samtal och möten 1

I delmomenter tar utbildaren upp den gyllene regeln för kommunikation samt beskriver de fyra samtalsrummen.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

3. Konstruktiva samtal och möten 2

I det här delmomenter beskriver Git Guldare de fyra samtalsrummen mer ingående.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

4. Konstruktiva samtal och möten 3

I delmomentet ger utbildaren fyra råd kring hur du kan bidra till konstruktiva samarbeten och möten.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

5. Att ge feedback

Delmomentet handlar om vilka sorters feedback du kan ge och av vilka skäl du bör ge återkoppling

Utbildare: Git Guldare
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

6. Att ta emot feedbackProva!

Det här delmomentet behandlar de olika sätten att bemöta feedback på.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

7. Att göra svåra samtal till lärosamtal 1

I delmomentet förklarar Git Guldare olika sorters samtal.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

8. Att göra svåra samtal till lärosamtal 2

I delmomentet får du lära dig hur du förbereder ett lärosamtal.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

9. Att göra svåra samtal till lärosamtal 3

I det här delmomentet förklarar utbildaren hur du genomför ett lärosamtal.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

10. Summering av kursen

Utbildare Git Guldare sammanfattar kursen.

Utbildare: Git Guldare
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Svåra samtal och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Svåra samtal måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Svåra samtal 194 1 2585

Kontakt