Systematiskt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor

Systematiskt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 28 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förmåga att driva hållbarhetsarbete inom offentlig sektor med vår online utbildning. Börja din resa mot en mer hållbar samhällssektor idag!

I den här utbildningen får du som arbetar inom offentlig sektor lära dig om systematiskt hållbarhetsarbete kopplat till de globala målen. I utbildningen berörs sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv, standarder som SA 8000, ISO 26 000 och SDG 17 samt hållbarhetsstrategier, målsättning och kommunikation avseende hållbarhet.

Relevanta nyckelord: Hållbarhet, Offentlig sektor, Miljöarbete, Socialt ansvarstagande, Ekonomisk hållbarhet, Miljöcertifiering, Klimatstrategi, Hållbarhetsredovisning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
  • Globala mål och hur vi kan applicera dessa i vår verksamhet
  • Håll koll på standarder som fokuserar på hållbarhet såsom SA 8000, ISO 26 000 och SDG 17
  • Grunderna för en framgångsrik hållbarhetsstrategi
  • Att sätta och verka efter hållbarhetsmål i praktiken
  • Att tänka på när kommunicera hållbart

Delmoment

0. Introduktion till kursen Systematiskt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor

Utbildare Ruth Brännvall presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

1. Kapitel 1 - Socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

I delmomentet går Ruth igenom olika perspektiv avseende hållbarhetsarbete.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

2. Kapitel 2 - Globala mål och hur vi kan applicera dessa i vår verksamhet del 1

I delmomentet förklarar Ruth hur du kan applicera de globala målen i din verksamhet.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

3. Kapitel 2 - Globala mål och hur vi kan applicera dessa i vår verksamhet del 2

I delmomentet förklarar Ruth hur du kan applicera de globala målen i din verksamhet.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

4. Kapitel 2 - Globala mål och hur vi kan applicera dessa i vår verksamhet del 3

I delmomentet förklarar Ruth hur du kan applicera de globala målen i din verksamhet.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

5. Kapitel 3 - Håll koll på standarder som fokuserar på hållbarhet

I delmomentet går Ruth igenom standarder som fokuserar på hållbarhet.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

6. Kapitel 3 - Översikt ISO 26 000

I delmomentet går Ruth igenom ISO 26 000 översiktligt. Under kursmaterial finner du en PDF om vad ISO 26 000 innebär.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

7. Kapitel 4 - Grunderna för en framgångsrik hållbarhetsstrategi

I delmomentet berör Ruth grunderna för en framgångsrik hållbarhetsstrategi. Under kursmaterial finner du en PDF om ämnet.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

8. Kapitel 4 - Grunderna för en framgångsrik hållbarhetsstrategi - Att skapa engagemangProva!

I delmomentet berör Ruth grunderna för en framgångsrik hållbarhetsstrategi.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

9. Kapitel 5 - Att sätta och verka efter hållbarhetsmål i praktiken

I delmomentet förklarar Ruth och Filip Olsok hur du kan sätta och verka efter hållbarhetsmål i praktiken.

Utbildare: Filip Olsok
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

10. Kapitel 6 - Introduktion till Att kommunicera hållbarhetsarbetet

I delmomentet introducerar Ruth området om att kommunicera ditt hållbarhetsarbete.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

11. Kapitel 6 - Att kommunicera hållbarhetsarbetet - Hållbarhetspolicy

I delmomentet går Ruth igenom hur du kan kommunicera ditt hållbarhetsarbete.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

12. Kapitel 6 - Att kommunicera hållbarhetsarbetet - Vad ska kommunikationen innehålla?

I delmomentet går Ruth igenom hur du kan kommunicera ditt hållbarhetsarbete.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

13. Kapitel 6 - Att kommunicera hållbarhetsarbetet - Formatet

I delmomentet går Ruth igenom hur du kan kommunicera ditt hållbarhetsarbete.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

14. Kapitel 7 - Offentlig sektor

I det avslutande delmomentet går Filip igenom offentlig sektor. Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Utbildare: Filip Olsok
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 28 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Systematiskt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Systematiskt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Systematiskt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor 1022 1 2585

Kontakt