Teamarbete

Teamarbete

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de bästa metoderna för effektivt teamarbete med vår online utbildning. Förbättra din arbetsgrupp idag!

Det är långtifrån självklart att teamarbetet går smärtfritt. I den här utbildningen får du tips på hur samarbetet kan förbättras och gemenskapen i teamet stärkas. Utbildningen Teamarbete ger svar på vad som skiljer en grupp från ett team och berör nyttan av struktur och olika kompetenser, erfarenheter och synsätt samt vikten av öppenhet i kommunikationen. Vidare avhandlas vad teamledaren bör och inte bör göra, vanligt förekommande reaktioner vid förändringsprocesser, vad de olika motståndsnivåerna kan ha för bakomliggande orsaker och hur dessa bör bemötas samt vilka perspektiv som är viktiga att ta hänsyn till vid förändringsledning.

I utbildningen ingår övningar.

Relevanta nyckelord: Samarbete, Teamarbete, Kommunikation, Gruppdynamik, Konflikthantering, Gemensamma mål, Roller och ansvar, Feedback

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad menas med team?
  • Grupp eller team?
  • Fördelar med team
  • Hinder
  • Förutsättningar för framgångsrika team
  • Förändringsprocesser
  • Motståndsnivåer
  • Förändringsperspektiv
  • Från hinder till möjligheter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Teamarbete

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterialet finner du utbildarens PowerPoints.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Skillnaden mellan grupp och team

I delmomentet förklarar Ronny skillnaden mellan grupp och team.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Syfte med teamProva!

I delmomentet går Ronny in på syftet med att bilda team.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Är alla lika viktiga?

I delmomentet berör Ronny frågan om Jantelagen i teamarbetet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. Övning - Hinder för teamarbete

I delmomentet delar Ronny med sig av en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Begreppet teamarbete

I delmomentet berör Ronny vad begreppet teamarbete innebär.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Samhörighet och gemenskap

I delmomentet berör Ronny teamets känsla av samhörighet och gemenskap.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

7. Kompetens

I delmomentet poängterar Ronny vikten av olikheter i teamet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

8. Struktur

I delmomentet tar Ronny upp vikten av struktur för ett fungerande teamarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

9. Visualisering och kommunikation

I delmomentet berör Ronny öppenhet i kommunikationen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

10. Teamledarens roll

I delmomentet tar Ronny upp vad teamledaren bör och inte bör göra.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

11. Förändringsprocess

I delmomentet tar Ronny upp vanligt förekommande reaktioner vid förändringsprocesser.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

12. Motståndsnivåer

I delmomentet går Ronny igenom matrisen för motståndsnivåer.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

13. Förändringsperspektiv

I delmomentet lyfter Ronny fram perspektiv att ta hänsyn till vid förändringsprocesser.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

14. Strategier för att lyckas

I delmomentet delar Ronny med sig av en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Teamarbete och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Teamarbete måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Teamarbete 560 1 1830

Kontakt