Teambuilding på distans

Teambuilding på distans

HR och personal | Ledarskap | 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig tekniker och verktyg för att skapa ett framgångsrikt och sammanhållet team, även när ni inte befinner er på samma plats. Kom igång med utbildning online och bli bättre på Teambuilding på distans.

Detta är en inspirerande utbildning, full av konkreta tips för hur du behåller teamandan även när ni arbetar på distans. Utbildningen passar för ledare som vill ha en kreativ kick eller behöver lära sig mer om digitala möten ur ett teambyggande perspektiv, för att känna sig bekväma i rollen. I utbildningen ingår övningar och extramaterial som du kan använda i din vardag.

Relevanta nyckelord: Teambuilding, Distansarbete, Virtuella team, Kommunikation, Gruppdynamik, Aktiviteter på distans, Utmaningar, Feedback

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad är egentligen teamanda och vad bottnar den i?
  • De grundläggande mänskliga behoven och dess påverkan på teamandan
  • Teamets och individens drivkraft
  • Vad måste du tänka särskilt på vid teambuilding på distans?
  • Privat eller personligt?
  • Kan vi verkligen ha roligt tillsammans på distans?
  • Praktiska tips och konkreta förslag
  • Att tänka på vid digitala möten

Delmoment

0. Introduktion till kursen Teambuilding på distans

Utbildare Elise Slotte presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

1. Kapitel 1 - Förutsättningar för teamanda - Våra grundläggande behov

I delmomentet förklarar Elise hur teamanda uppstår, oavsett om vi möts fysiskt eller på distans, och hur de grundläggande mänskliga behoven påverkar.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

2. Kapitel 1 - Drivkrafter

I delmomentet berör Elise hur vi alla har olika drivkrafter som gör att vi är motiverade på jobbet. När vi jobbar på distans kan förutsättningarna för de individuella drivkrafterna förändras. I det här delmomentet får du tips på hur du kan hålla allas motivation uppe.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

3. Kapitel 1 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning. Under extramaterial finner du övningarna som ingår i utbildningen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

4. Kapitel 2 - Praktiska tips - Lära känna varandra på distansProva!

I delmomentet delar Elise med sig av en rad praktiska tips på hur du bygger teamanda i en vardag med fysisk distans.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

5. Kapitel 2 - Avsätta tid

I delmomentet berör Elise hur tid kanske är vår största utmaning i dagens arbetsliv. Att vara ledare på distans kräver extra insatser och extra tid. Det finns inga genvägar. Här kommer förklaringen till varför det är så.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

6. Kapitel 3 - Vems är ansvaret? - Vem ansvarar för vad?

I delmomentet tar Elise upp det vanligt förekommande problemet att ansvarsfrågor faller mellan stolarna när vi inte träffas och jobbar tillsammans. Det är även vanligt att medarbetarna kräver "det omöjliga" av sin ledare. I det här delmomentet ges en balanserad bild av ansvarsfrågan.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

7. Kapitel 3 - Vems är ansvaret? - Övning

I det här delmomentet är det dags för dig att reflektera över det som du har hört i utbildningen och sätta in tankarna i din egen verklighet. Hur fungerar saker i ditt team och vad behöver du göra för att hålla teamandan stark?

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och tar upp några viktiga punkter för dig att ta med dig.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Teambuilding på distans och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Teambuilding på distans måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Teambuilding på distans 884 1 2585

Kontakt