Tillgänglighet - Introduktionskurs

Tillgänglighet - Introduktionskurs

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 31 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen får du som chef eller medarbetare lära dig vad du kan göra för att tillgänglighetsanpassa verksamheten för såväl personal som besökande kunder. Utbildningen belyser områden som tillgänglig kommunikation, tillgänglig verksamhet och fysisk tillgänglighet.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: Tillgänglighet, Funktionshinder, Universell utformning, Diskriminering, Anpassningar, Rättigheter, Samhällsplanering, Byggregler

Publicerad: 2018-10-29

Innehåll

  • Lagar
  • Begreppsförklaring
  • Viktiga dokument
  • Metoder och checklistor
  • Nulägesanalys
  • Tillgänglig verksamhet
  • Fysisk tillgänglighet
  • Tillgänglig information och kommunikation
  • Finansiering och förändringsarbete

Delmoment

0. Introduktion till kursen Tillgänglighet - Introduktionskurs

Utbildare Per Skedung och Andreas Bakken presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

1. Bakgrund

I delmomentet förklarar Andreas begrepp och innebörd.

Utbildare: Andreas Bakken
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

2. Viktiga dokument

I delmomentet går Andreas igenom viktiga politiska dokument.

Utbildare: Andreas Bakken
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

3. NulägesanalysProva!

I delmomentet berör Per nulägesanalys.

Utbildare: Per Skedung
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

4. Tillgänglig verksamhet

I delmomentet förklarar Per vad tillgänglig verksamhet innebär.

Utbildare: Per Skedung
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

5. Fysisk tillgänglighet

I delmomentet förklarar Andreas vad fysisk tillgänglighet innebär.

Utbildare: Andreas Bakken
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

6. Tillgänglig information och kommunikation

I delmomentet tar Per upp tillgänglig information och kommunikation.

Utbildare: Per Skedung
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen.

Utbildare: Andreas Bakken
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 31 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Tillgänglighet - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Tillgänglighet - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Tillgänglighet - Introduktionskurs 683 1 1830

Kontakt