Trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier och sexuella trakasserier

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 59 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om trakasserier och sexuella trakasserier och hur man bekämpar dem. Kom igång med utbildning online för att få en förståelse för hur man identifierar och hanterar dessa situationer på arbetsplatsen och i vardagen.

Genom utbildningen får du lära dig om bakgrunden till förekomsten av trakasserier och hur sexuella trakasserier och trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna definieras. Utbildningen går igenom de krav som ställs på arbetsgivare och utbildningsanordnare avseende att förebygga, undersöka och hantera trakasserier och sexuella trakasserier.

Utbildningen berör även #MeToo och ger dig möjlighet att reflektera över ditt eget ansvar för att förhindra och hantera trakasserier. Utbildningen vänder sig till anställda och chefer inom såväl privat näringsliv som offentliga organisationer samt inom skola, högskola och universitet.

Relevanta nyckelord: Trakasserier, Sexuella trakasserier, Diskriminering, Arbetsmiljö, Jämställdhet, Maktmissbruk, Policy och rutiner, Lagstiftning

Upptaderad/Granskad: 2021

Innehåll

  • Historisk överblick
  • Diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna
  • Definitioner av trakasserier och sexuella trakasserier
  • Förbud att diskriminera
  • Aktiva åtgärder mot trakasserier och diskriminering
  • Krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare
  • #MeToo, synliggörande och ställningstagande mot sexuella trakasserier
  • Att motverka trakasserier i vardagen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Trakasserier och sexuella trakasserier

Utbildare Carin Hertnäs presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

1. Bakgrund

I delmomentet delar Carin med sig av en historisk överblick och kopplar samman det med nutid.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

2. Trakasserier enligt Diskrimineringslagen

I delmomentet går Carin igenom diskrimineringsgrunderna, förbud att diskriminera och aktiva åtgärder mot trakasserier.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

3. Krav på arbetsgivare och utbildningsanordnareProva!

I delmomentet klargör Carin vilka krav som ställs på arbetsgivare och utbildningsanordnare avseende att motverka trakasserier och diskriminering.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

4. #MeToo

I delmomentet belyser Carin Hertnäs effekterna av #MeToo och synliggörande av sexuella trakasserier.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

5. Ditt och mitt ansvar

I delmomentet tar Carin upp exempel på vad du och jag kan göra för att motverka trakasserier.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 59 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Trakasserier och sexuella trakasserier och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Trakasserier och sexuella trakasserier måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Trakasserier och sexuella trakasserier 611 1 2910

Kontakt