Visualisera med diagram i Excel - M365

Visualisera med diagram i Excel - M365

Data och IT | 1 timme och 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på att visualisera data med hjälp av diagram i Excel. Lär dig allt du behöver veta med vår utbildning online.

Vill du nå ut till din målgrupp med hjälp av diagram, men är osäker på vilket diagram som passar bäst i olika situationer? I den här utbildningen får du lära dig att både skapa olika sorters diagram och att förstå deras användningsområden.

Diagram i Excel hjälper dig att visualisera data på ett tydligare sätt. Oftast blir det lättare att förstå information och att kunna jämföra olika värden.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Excel installerat på din dator.

Utbildningen utgår från Excel för Microsoft 365 skrivbordsversion.

Relevanta nyckelord: Datavisualisering, Charttyp, Diagramdesign, Datahantering, Dataanalys, Funktioner för Excel-diagram, Automatisk diagramskapning, Anpassningsmöjligheter

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Stapeldiagram
  • Cirkeldiagram
  • Linjediagram och många fler diagram
  • Verktyget Snabbanalys
  • Redigera diagram
  • Diagrammets placering
  • Diagramelement
  • Formatera diagram

Delmoment

0. Kapitel 1 - Introduktion till kursen Visualisera med diagram i Excel

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

1. Kapitel 1 - Snabbutforska olika typer av diagramProva!

I delmomentet visar Peter vilka typer av diagram som finns att välja på i Excel. Under kursmaterial finner du diagrammen som utbildaren går igenom.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

2. Kapitel 1 - Vad är vad i ett diagram?

I delmomentet går Peter igenom och förklarar diagrammets innehåll.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

3. Kapitel 2 - Stapeldiagram - Skapa stapeldiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar stapeldiagram. Under kursmaterial finner du diagrammen som utbildaren går igenom.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

4. Kapitel 2 - Stapeldiagram - Staplad stapel

I delmomentet går Peter igenom kalkylbladet staplad stapel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

5. Kapitel 2 - Stapeldiagram - Liggande stapel

I delmomentet går Peter igenom kalkylbladet liggande stapel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

6. Kapitel 2 - Stapeldiagram - Fraktionsstapel

I delmomentet går Peter igenom hur du skapar en fraktionsstapel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

7. Kapitel 2 - Stapeldiagram - Formatera och anpassa stapeldiagram

I delmomentet visar Peter hur du formaterar och anpassar stapeldiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

8. Kapitel 3 - Linjediagram - Skapa ett linjediagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar ett linjediagram. Under kursmaterial finner du diagrammen som utbildaren går igenom.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

9. Kapitel 3 - Linjediagram - Skapa linjediagram för jämförelse

I delmomentet visar Peter hur du skapar ett linjediagram för att kunna jämföra information.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

10. Kapitel 3 - Linjediagram - Formatera och anpassa linjediagram

I delmomentet visar Peter hur du formaterar och anpassar ett linjediagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

11. Kapitel 4 - Cirkeldiagram - Skapa cirkeldiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar cirkeldiagram. Under kursmaterial finner du diagrammen som utbildaren går igenom.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

12. Kapitel 4 - Cirkeldiagram - Formatera och anpassa cirkeldiagram med bilder

I delmomentet visar Peter hur du kan formatera och anpassa cirkeldiagrammet genom att lägga till bilder i det.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

13. Kapitel 4 - Cirkeldiagram - Skapa cirkel av cirkel

I delmomentet visar Peter hur du skapar en cirkel av en annan cirkel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

14. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Kombinationsdiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar kombinationsdiagram. Under kursmaterial finner du diagrammen som utbildaren går igenom.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

15. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Ytdiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar ytdiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

16. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Vattenfallsdiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar vattenfallsdiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

17. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Soldiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar soldiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

18. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Ringdiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar ringdiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

19. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Treemap

I delmomentet visar Peter hur du skapar en treemap.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

20. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Polärdiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar polärdiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

21. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Trattdiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar trattdiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

22. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Punkt- och bubbeldiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar punkt- och bubbeldiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

23. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Histogram

I delmomentet visar Peter hur du skapar histogram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

24. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Miniatyrdiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar miniatyrdiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

25. Kapitel 5 - Andra typer av diagram - Pivotdiagram

I delmomentet visar Peter hur du skapar Pivotdiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

26. Kapitel 6 - Tips och tricks - Flytta diagram

I delmomentet visar Peter hur du flyttar diagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

27. Kapitel 6 - Tips och tricks - Hantera tomma celler

I delmomentet visar Peter hur du kan hantera tomma celler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

28. Kapitel 6 - Tips och tricks - Spara diagram som mall

I delmomentet visar Peter hur du kan spara ditt diagram som en mall.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

29. Kapitel 6 - Tips och tricks - Kopiera diagram till PowerPoint

I delmomentet visar Peter hur du kan kopiera ditt diagram till PowerPoint.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

30. Kapitel 7 - Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Visualisera med diagram i Excel - M365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Visualisera med diagram i Excel - M365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Visualisera med diagram i Excel - M365 1072 1 1700

Kontakt