Yrkessvenska inom äldreomsorg

Yrkessvenska inom äldreomsorg

Arbetsmarknad | Kommunikation | Vård och omsorg | 42 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de senaste teknikerna och metoderna inom äldreomsorg med vår kompletta utbildning online. Förbättra din karriär och lär dig de senaste teknikerna idag.

I den här utbildningen får du lära dig vilka yrkesgrupper som finns inom äldreomsorgen och vilka arbetsuppgifter de har. Du får även kunskap om olika sjukdomar som vanligtvis drabbar äldre människor och vilka hjälpmedel som kan användas. Äldre människor använder ibland ord och uttryck som yngre generationer och personer som inte har svenska som modersmål kan ha svårt att förstå innebörden av. Exempel på sådana uttryck får du lära dig i utbildningen för att lättare kunna kommunicera med äldre människor och förstå vad de behöver hjälp med.

Relevanta nyckelord: Äldreomsorgsterminologi, Patientkommunikation, Rättigheter och skyldigheter, Kulturella skillnader, Sjukdomar och åkommor, Dokumentation och rapportering, Etik och moral, Vardagsrutiner

Publicerad: 2019-09-10

Innehåll

  • Vanligt förekommande ord och uttryck bland äldre
  • Vanligt förekommande sjukdomsbegrepp och ord inom äldreomsorg
  • Människokroppens delar
  • Yrken inom äldreomsorg
  • Vad gör ett vårdbiträde?
  • Exempel från verkligheten

Delmoment

0. Introduktion till kursen Yrkessvenska inom äldreomsorg

Utbildare Ann-Margret Tengblad presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

1. Människokroppen

I delmomentet går Ann-Margret igenom vad de olika delarna på människokroppen heter. Under extramaterial finner du en övningsuppgift.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

2. Några vanliga sjukdomar, ord och uttryck hos äldre

I delmomentet tar Ann-Margret upp ord och uttryck som äldre människor gärna använder sig av. Hon går även igenom olika sjukdomsbegrepp.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

3. Vad gör ett vårdbiträde?Prova!

I delmomentet går Ann-Margret igenom vad ett vårdbiträde kan göra.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

4. Berättelse från verkligheten - Tyra

I delmomentet tar Ann-Margret upp ett exempel om Tyra som är 92 år.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

5. Berättelse från verkligheten - Erik

I delmomentet tar Ann-Margret upp ett exempel om Erik som är 63 år.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

6. Berättelse från verkligheten - Britt-Marie

I delmomentet tar Ann-Margret upp ett exempel om Britt-Marie som är 75 år.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

7. Berättelse från verkligheten - Anna-Greta

I delmomentet tar Ann-Margret upp ett exempel om Anna-Greta som är 91 år.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

8. Berättelse från verkligheten - Per-Olof

I delmomentet tar Ann-Margret upp ett exempel om Per-Olof som är 79 år.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

9. Berättelse från verkligheten - Gun och Anita

I delmomentet tar Ann-Margret upp två exempel om Gun och Anita.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

10. Berättelse från verkligheten - Gunilla (Lex Maria och Lex Sarah)

I delmomentet tar Ann-Margret upp ett exempel om Gunilla som är 65 år.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

11. Ord och uttryck

I delmomentet tar Ann-Margret upp några ord och uttryck.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

12. Personal inom äldreomsorg

I delmomentet förklarar Ann-Margret vilka yrkesgrupper som finns inom äldreomsorgen.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ann-Margret Tengblad
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 42 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Yrkessvenska inom äldreomsorg och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Yrkessvenska inom äldreomsorg måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Yrkessvenska inom äldreomsorg 744 1 2585

Kontakt