MBL - Medbestämmandelagen

MBL - Medbestämmandelagen

HR och personal | Juridik | 1 timme

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på MBL - Medbestämmandelagen med vår utbildning online. Få kunskapen du behöver för att hantera situationer på din arbetsplats.

MBL-utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar och feltillämpningar av MBL. MBL är något av hjärtat inom arbetsrätten. Det är en central lag som arbetsgivare kommer att vara tvungen att tillämpa någon gång. Under utbildningen får du lära dig vilka typer av förhandlingar som finns i MBL. Du får lära dig skillnaden på allmän förhandlingsrätt/förhandlingsskyldighet, primär förhandlingsskyldighet, sekundär förhandlingsskyldighet och vad som gäller beträffande förhandlingsskyldighet om det inte finns kollektivavtal. Utbildningen tar också upp regler om tolkningsföreträde och vetorätt för fackföreningen. En arbetsgivare som inte följer förhandlingsregler, m.m. i MBL kan bli skadeståndsskyldig. Ibland kan skadestånden vara omfattande. Reglerna om information till fackföreningarna behandlas också i utbildningen, liksom den viktiga regleringen i MBL, reglerna om föreningsrätt, det vill säga rätten att organisera sig och använda sina fackliga rättigheter.

Om du genomför den här kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Arbetsrätt - Fem centrala lagar:
https://diplomautbildning.se/utbildning/arbetsratt-fem-centrala-lagar

Relevanta nyckelord:Förhandling, Samverkan, Medinflytande, Arbetsmiljö, Upplysningsplikt, Uppföljning, Skyddsombud, Arbetsgivaransvar

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • I vilka situationer en arbetsgivare måste förhandla med arbetstagarorganisationen
  • Olika typer av förhandlingar, som allmän förhandlingsskyldighet och primär förhandlingsskyldighet. Hur påverkar ett kollektivavtal reglerna om förhandlingsskyldighet?
  • Arbetstagarorganisationen tolkningsföreträde i vissa situationer
  • Sanktioner för brott mot förhandlingsskyldigheten

Delmoment

1. MBL - IntroduktionProva!

I delmomentet ger Göran en introduktion till MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

2. MBL - Föreningsrätten

I delmomentet berör Göran föreningsrätten.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

3. MBL - Allmän förhandlingsrätt

I delmomentet går Göran igenom allmän förhandlingsrätt, som är en rättighet som fackliga organisationer har enligt svensk arbetsrätt att förhandla med arbetsgivare om villkor för anställda på en arbetsplats. 

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

4. MBL - Samverkansförhandlingar

I delmomentet går Göran igenom samverkansförhandlingar och arbetstagarpartens möjlighet att kunna påverka arbetsgivarbeslut. Han berör även primär förhandlingsskyldighet och verksamhetsfall.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

5. MBL - Förhandlingsframställan

I delmomentet berör Göran förhandlingsframställan, avslutande av förhandling och uppsägning i samband med arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

6. MBL - Sekundär förhandling

I delmomentet tar Göran upp sekundär förhandling, som är en förhandling som sker mellan en facklig organisation och en arbetsgivare om en tvist som uppstått efter att parterna redan har genomfört en första förhandling om samma fråga.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

7. MBL - Förhandling när arbetsgivarorganisationen saknar kollektivavtal

I delmomentet går Göran igenom förhandlingsreglerna i MBL och förhandling när arbetsgivarorganisationen saknar kollektivavtal.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

8. MBL - Särskild primär förhandlingsskyldighet

I delmomentet tar Göran upp särskild primär förhandlingsskyldighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

9. MBL - Informationsreglerna

I delmomentet går Göran igenom informationsreglerna i MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

10. MBL - Tystnadspliktsreglerna - SLUTPROV MBL

I delmomentet tar Göran upp tystnadspliktsregler. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF om MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen MBL - Medbestämmandelagen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen MBL - Medbestämmandelagen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
MBL - Medbestämmandelagen 906 1 1725

Kontakt