Semesterlagen 1977:480

Semesterlagen 1977:480

Ekonomi | HR och personal | Juridik | 47 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på Semesterlagen 1977:480 med vår utbildning online. Få en fördel i arbetslivet och bli uppdaterad på lagar och regler. Kom igång med utbildning online.

Semesterlagen är en central lag inom arbetsrätten som arbetsgivare måste tillämpa fortlöpande. Utbildningen förklarar och går igenom centrala begrepp som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Du får lära dig hur du räknar ut antal betalda semesterdagar och hur semesterlön och semesterersättning beräknas. Semesterlagen innehåller två olika typer av beräkningar gällande semesterlön och semesterersättning, nämligen sammalöneregeln och 12-procentregeln. Båda dessa regler gås igenom under utbildningen och när arbetsgivaren ska tillämpa vilken princip. Vidare berörs vilka regler som gäller vid utläggning av semesterledighet, till exempel regler om förhandling enligt MBL och samråd med arbetstagaren. Begreppet förskottssemester förklaras och vad som gäller för en arbetstagare som fått förskottssemester och därefter lämnar sin anställning. I dessa situationer aktualiseras regler om avräkning för den förskottssemester som arbetstagaren erhållit. Begrepp som semesterlönegrundande frånvaro, sparad semester samt naturligtvis hur intjänandeår och semesterår förhåller sig till varandra gås igenom. Därutöver förklaras vad som gäller i preskriptionshänseende om en arbetstagare anser att arbetsgivaren brutit mot semesterlagen samt vilka sanktioner som kan aktualiseras för arbetsgivaren.

Om du genomför den här kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Arbetsrätt - Fem centrala lagar:
https://diplomautbildning.se/utbildning/arbetsratt-fem-centrala-lagar

Relevanta nyckelord: Semesterlagstiftning, Semesterlön, Semesterersättning, Sjukdom under semester, Semesterdagars intjänande, Årsarbetstid, Arbetstidsförkortning, Ledighetsrättigheter

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

 

Innehåll

  • Betalda semesterdagar
  • Utläggning av semesterledighet
  • Beräkning av semesterlön
  • Sjukdom under semester
  • Frånvaro
  • Sparad semester
  • Förskottssemester
  • Semesterersättning
  • Preskription

Delmoment

1. Semesterlagen - IntroduktionProva!

I delmomentet introducerar Göran semesterlagen.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

2. Semesterlagen - Betalda semesterdagar

I delmomentet tar Göran upp betalda semesterdagar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

3. Semesterlagen - Utläggning av semesterledighet

I delmomentet berör Göran utläggning av semesterledighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

4. Semesterlagen - Beräkning av semesterlön

I delmomentet går Göran igenom beräkning av semesterlön.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

5. Semesterlagen - Sjukdom under semester

I delmomentet förklarar Göran vad som gäller vid sjukdom under semester.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

6. Semesterlagen - Frånvaro

I delmomentet berör Göran frånvaro.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

7. Semesterlagen - Sparad semester

I delmomentet förklarar Göran vad som gäller vid sparad semester.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

8. Semesterlagen - Förskottssemester

I delmomentet förklarar Göran vad som gäller vid förskottssemester.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

9. Semesterlagen - Semesterersättning

I delmomentet går Göran igenom semesterersättning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

10. Semesterlagen - Preskription - SLUTPROV

I delmomentet berör Göran preskriptionsregler.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 47 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Semesterlagen 1977:480 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Semesterlagen 1977:480 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Semesterlagen 1977:480 907 1 1725

Kontakt