Sjuklönelagen 1991:1047

Sjuklönelagen 1991:1047

Ekonomi | HR och personal | Juridik | 17 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt du behöver veta om sjuklönelagen 1991:1047 i vår utbildning onlineKom igång och påbörja din utbildning redan idag.

Sjuklönelagen är en central lag inom arbetsrätten som arbetsgivare måste tillämpa fortlöpande. Lagen har en utpräglad skyddskaraktär och är en relativt svår arbetsrättslig lag. Utbildningen förklarar och går igenom centrala delar av sjuklönelagen, till exempel när arbetstagare har rätt till sjuklön och vad som gäller när den avtalade anställningstiden är kort, det vill säga kortare än en månad. Utbildningen behandlar även när en arbetstagare inte har rätt till sjuklön. Vidare berörs begreppet sjuklöneperiod och hur beräkningen av sjuklön görs samt hur arbetsgivaren ska beräkna karensavdraget som ersätter den tidigare karensdagen. Utbildningen tar även upp reglerna om sjukanmälan, sjukintyg och försäkran om sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. De viktiga och straffsanktionerade reglerna om att arbetsgivaren ska anmäla till Försäkringskassan om sjukdomen överstiger sjuklöneperioden och regeln om tystnadsplikt presenteras också under utbildningen.

Om du genomför den här kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Arbetsrätt - Fem centrala lagar:
https://diplomautbildning.se/utbildning/arbetsratt-fem-centrala-lagar

Relevanta nyckelord: Sjuklönelagstiftning, Sjukpenning, Sjukskrivning, Arbetsgivaransvar, Sjukdomskostnader, Sjukpenninggrundande inkomst, Återgång i arbete,

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

 

Innehåll

  • Regler om sjuklön i sjuklönelagen

Delmoment

1. Sjuklönelagen - IntroduktionProva!

I delmomentet introducerar Göran sjuklönelagen. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

2. Sjuklönelagen - Sjuklöneperiod

I delmomentet går Göran igenom sjuklöneperioden. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

3. Sjuklönelagen - Sjukanmälan och läkarintyg - SLUTPROV

I delmomentet berör Göran sjukanmälan och läkarintyg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF om Svensk Författningssamling.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Sjuklönelagen 1991:1047 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Sjuklönelagen 1991:1047 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Sjuklönelagen 1991:1047 908 1 1075

Kontakt